خبری عقب عقب

تلویزیون هایی که ماهواره استانی هم دارندپس ازبه روزآوری تمام شبکه هامی توانندصبح ها(خیلی هم صبح نیست)سریال میوه ممنوعه راازشبکه11ببینند.همچنین این شبکه سریالهای یوسف پیامبر,صاحبدلان,متهم گریخت و...وچندفیلم سینمایی نسبتاقدیمی راپخش می کندومیشودگفت که تقریباصبح تاشب فیلم پخش می کند.البته بعضی هادوبله شده است ودلیل این که ساعت رامشخص نکرده ایم این است که برنامه های این شبکه یه ساعت های کشورهای دیگرپخش می شودوراستش خودمان هم قاطی کردیم!شبکه جام جم هم به وقت اروپای مرکزی18:30سریال ساختمان پزشکان راپخش می کرد.الان خبرنداریم ولی احتمالاادامه دارد.

/ 0 نظر / 7 بازدید