معنای چنداسم

دختر:سلوا:پرنده بهشتی/مایه تسلی وآرامش/عسل.فراوانی:1623نفر

سیرانوش:خشنودی ورضایت مندی جاودان.فراوانی:805نفر

فوژان:آه وبانگ بلند.فراوانی:556نفر

پرنیا:پرده نقاشی باپارچه ای ابریشمی که نقش ونگارداشته باشد.فراوانی:9876نفر

سایا:زیبایی/نعمت/یکرنگ وبی ریا.فراوانی:129نفر

پسر:آرش:دراوستایی یعنی درخشنده.فراوانی:89578

پرنگ:تلالوودرخشش هرچیزی.فراوانی:326نفر

لاوین:منطقه ای مرزی درغرب ایران.فراوانی:1049

سورنا:سردارایرانی وفرمانده سپاهیان ایران درجنگ باروم.فراوانی:1565

مجیب:اجابت کننده.فراوانی:936

اسم متین هم دخترانه است وهم پسرانه.معنای اسم خودم هم دانه اناراست

/ 1 نظر / 7 بازدید
اصفهانی

به این میگن وبلاگ نویسی ... متنوع و فعال موفق باشید [لبخند]