ستایش

خب احتمالاازاین بلاتکلیفی دراومدیم.جمعه قبل ساعت20:45داشت پنج کیلومترتابهشت پخش می شدواین هفته هم سریال ستایش.ستایش سریال بسیارپرطرفداری است واززمستان سال1389تا...ادامه دارد.حالاخبرجدیدهم این که قراراست ستایش2هم ساخته شودودرآن به مشکلات روزمی پردازند.امابهترنبوددرهمین سری اول ماجراختم به خیرمی شدونیازبه زحمت مجددبرای ساخت سری2این مجموعه نبود؟خیلی ازآثارپربیننده درهمان یک بارمی درخشندوستایش هم جزئی ازآنهاست.فقط بااین فرق که قبلااکثرمجموعه هادریک سری خلاصه می شدورشته اش سردرازنداشت.ماکه حرفی نداریم امااکثرکارهای خاص وواقعاعالی وقتی کش پیدامی کنندکمی بی کیفیت وشایدهم لوس!می شوند.امیدواریم این اتفاق برای این سریال نیفتدیااگرخدای نکرده افتاددیگرمنجربه ساخت سری3نشود.خداعالمه.شایدقراره بعضی چیزهانسل به نسل ادامه داشته باشه!ولی واقعادست مریزاد.تااینجاکه عالی بوده.هم به لحاظ بازیگری وهم به لحاظ کیفیت و...

/ 0 نظر / 5 بازدید