پربیننده ترین آثاردفاع مقدس

خاک سرخ کاری ازابراهیم حاتمی کیا بیش ترین آماررابه خودش اختصاص داده است وعلاوه بربهتربودن فیلمنامه  وبازی بازیگران,موسیقی تیتراژوموسیقی متنش هم فوق العاده بودوهنوزهم ازآن استفاده می شود.درزمینه طنزهم اخراجی هاآماربالایی داشت ومسعودده نمکی دراین فیلم بسیاری ویاشایدتمام حرکات وجامعه امروزی رابه بادنقدگرفته است.بعدازاین دواثر,لیلی بامن است یک اثرجالب باآمارنسبتاخوب به چشم می آید.البته فیلمهاوسریالهابااین موضوع کم نیست ولی کیفیت چندان خوبی ندارد.همین سیزده59.اشکالش این است که درآن دیالوگ های تکراری به چشم می خوردوهمین موردازآمارتماشاگران این اثرکم می کند. 

/ 1 نظر / 7 بازدید
شیدا

سلام به نظر من هم سریال خاک سرخ،بسیار زیبا و جذاب بود. من که هنوز لحظه به لحظه ی این فیلم رو یادمه[تایید]