خبری جلوجلو

اخراجی های4باعنوان(رسوایی)بعدازماه رمضان کلیدمی خورد.باموضوعی تقریبااجتماعی.اخراجی هاهم ازآن فیلم هایی است که خیال تمام شدن نداردوهرسال یه سری جدیدازش ساخته میشه ولی میگن این یه ذره بابقیه شماره هافرق داره حالاماخبرنداریم هروقت خبردارشدیم بهتون میگیم!

/ 0 نظر / 7 بازدید