اعدادرمضانی

تاحالاتوجه کردیداسم همه فیلم های ماه رمضان امسال عددداره؟

سقوط1فرشته/30امین روز/5کیلومترتابهشت/3دونگ3دونگ

می دونیدیعنی چی؟یعنی اگه30روزروزه بگیری خدا3دونگ ازبهشت روبا5کیلومتراضافه تربه علاوه برآورده کردن یکی ازآرزوهات بهت می ده.نیشخند

/ 1 نظر / 6 بازدید
جولی/جوزپه وچیچو

ازهمکاری شماباگروه تفریحات وسرگرمی ممنون.[خداحافظ]