جایزالخطایاممکن الخطا؟

سوالاحتمالااین جمله روخیلی شنیدید:بشرجایزالخطاست.

امامی دونیدجایزالخطاچیه؟یعنی مجازه واجازه ی خطاکردن داره واین یعنی قطعاعقل درست وحسابی ای هم نداره که ان قدرخطامی کنه وآدم نمیشه!خیلی هاهم ازاین کلمه سو استفاده می کنن ودست به هرکاری که بخوان می زنن.درصورت جایزالخطابودن بشرفرقی باحیوان نداشت به حیوانات جایزالخطامی گویند.بشرممکن الخطاست یعنی امکان داردکه گاهی درکارهایش اشتباه کندامانه همیشه.

/ 1 نظر / 6 بازدید
مرجان

دستتون دردنکنه بابت اطلاع رسانی.همیشه معلم هابه ما می گفتن جایزالخطا.یعنی منظورشون چی بوده؟؟؟[رویا]