غفلت و بی توجهی بندگان

سلام برشما

 

میخواهم از نماز بنویسم از عبادت خدا

خیلی وقت ها شده که بدون توجه به اینکه اصلا داریم چی کار می کنیم و بدون فکر کردن به معنا و

مفهوم  نماز فقط برحسب وظیفه خوانده ایم

آیا شده به این فکر کنیم که نماز یعنی صحبت با بهترین بزرگترین داناترین و ...

من خودم رو میگم بارها شده که برای تماس و حرف زدن باشخصی به این در و آن در زدم تا شماره اش را

از کسی بگیرم و به او  زنگ بزنم اما آیا شده برای اینکه با خدا حرف بزنیم تلاش کنیم؟نگران باشیم؟

تاحالا شده برای صحبت کردن با خدا بی قرار باشیم؟آیا دلتنگ شدیم؟

بیشتر وقت ها فقط برای رفع مشکلات و نیازهایمان با خدا رازونیاز کردیم اما آیا شده برای خودِ خدا برای

عشق بازی باخدا برای اینکه خدا رو لایق پرستش می دونیم بریم وضو بگیریم سرسجاده  اشک بریزیم و

باخدا حرف بزنیم؟چندبار این اتفاق پیش آمده؟

خدایا شرمنده ام از این غفلتم معذرت میخوام خدایا منو ببخش

به قول یه بنده خدایی وقتی شرمنده ی خدا می شیم از این همه گناه و غفلت به خدا می گیم خدایا

شرمنده ام شرمنده ام شرمنده ام و در این وقت هست که بعداز این رازونیازها ازطرف خدا ندا میاد

بخشنده ام بخشنده ام بخشنده ام

خدایا رحمت و کرامتت رو شکر واقعا به همین بخشش خدا امید داریم وگرنه نابود می شدیم

التماس دعا

یاعلی

 

/ 0 نظر / 17 بازدید