موقعیت هلال عید فطر 1390

 با استفاده از تصویر زیر می توان با مقیاس انگشتان دست کشیده در مقابل صورت موقعیت هلال را در افق در غروب فردا پیدا نمود.

 

/ 1 نظر / 6 بازدید
نورتجلی

کاش انتظار هم مثل خوشی های زندگی زود گذر بود... کاش انتظار از جنس گل سرخ عمرش کوتاه بود... اما عجب باغبانی دارد این درخت انتظار... چند صد سال میگذردو هنوز عاشقان ... هر روز و هر آدینه زیر درخت انتظار مینشینند... ودست به آسمان بلند میکنند اللهم عجل الولیک الفرج سلام فرارسیدن عیدسعیدفطربرشماکبارک