نیایش کامپیوتری

اى خداHardدلمformat مکن/fileمن راخالى ازبرکت مکن/

optionغم راخدایاonمکن/fileاشکم راخدایاRunمکن/

کنDeleteشاخه های غصه را/سردی وافسردگی‌ راهرسه را/

jumperشادی بیاتاsetکنیم/سیستم اندوه راresetکنیم/

نام توpaaswordدرهای بهشت/آدرس E-mailسایت سرنوِِِِِشت/

تانیفتدbugدراندیشه مان/تاکه ویروسی نگرددریشه مان/

ای خداازبهرماایمن فرست/بهردلهای پرآتشfanفرست/

ای خداحرف دلم باکی زنم/Helpمی خواهم کهF1می زنم/ لبخند

/ 2 نظر / 5 بازدید
مبارز بلاگ

مبارز بلاگ ، سنگری جدید برای مبارزه. دفاع همچنان باقیست... از سنگر مجازی ما دیدن نمائید. منتظر بازید و نظرات شما هستیم. www.mobarezblog.mihanblog.com

همایون

سلام ممنون که بهم سر زدین و راهنماییم کردین.[ماچ]