شرقی ترین احساس

موج ایام مرا بسوی غروب زندگی کشانده است

اینک با چشنانی ارغوانی

دستانی پر از باران سرخ

نگاهی با زبان التماس

از خورشید می خواهم،که این بار

مغرب را با رنگ شرقی نقش زند

تا با شرقی ترین احساس به استقبالت بیایم

                                                                                                        آزاد-ع

 

/ 0 نظر / 8 بازدید