شعر

به شوق بانوی بی نشان...

سلام ای سیده وبانوی حجاب

سلام ای ماه شب بی مهتاب

سلام ای دخت نبی اسلام

سلام ای تکمیل هرناتمام

درودبرتوهمسرخوب علی

درودبرتوجلوه رب ازلی

درودبرتومادرحسن وسکینه

درودبرتوای فاطمه ی بی کینه

درودبرتومادرحسین وزینب

درودبرتوزیبادردانه ی رب

کاش میخی نبوددرکار

کاش درنداشت مسمار

ای سوره.آیه.آیه ی کوثر

ای که هستی ازبهترین بهتر

ای که هجده سال ازعمرت گذشت

کربلادوربقیعت گشت وگشت

همچوسنت آیه های کوثراست

همسرت برشیعیانش پدراست

کرامتی کن وبرماتوجهی بنما

پاره ی تن رسول.فاطمه ی زهرا

(شعرازشخص ناردانه.ببخشیدتازه کاریم یه کم وزن شعرش مشکل داره.)

/ 0 نظر / 7 بازدید