مطلبی برای خواهران

شهادت از جنس دخترانه

باتومیگویم مروه ی نجیب! تا این زمان نمی دانستم شهادتی باشد که فقط خاص

 ماست،مال ما... دخترانه ی دخترانه.نمی دانستم همین چادر وروسری که هرروز در

 مواجهه ی غیر سر می کنیم،شهادت سازاست؛مثل ایمان،مثل عقیده،مثل طرز فکر.

از امروز به چادرم به گونه ای دیگر نگاه خواهم کرد.چادرم را مثل ایمان وعقیده ام حفظ

خواهم کرد.تلاشم را خواهم کرد...تو دعا کن برای ما!

مروه ی قهرمان!حالا می فهمم معنی آن جمله را که پیر دوست داشتنی و فرزانه مان

 می گفت: قرآن کریم انسان ساز است و زن نیز ...          برگرفته از کتاب پرنیان

   

/ 1 نظر / 7 بازدید
شاه خاموش

ایول دارین ها.[لبخند]