درباره سریال(پنج کیلومترتابهشت)

این سریال ازشبکه3سیماوحدودساعت21پخش می شودودومین سریال ماورایی ماه مبارک امسال است.واقعاجای نقدنداردوسوالاتی راکه درذهن مخاطب به وجودمی آیدرابه خوبی پاسخ داده است مانندنشستن روح روی مبل وهمین سوال درفیلم های ماورایی سالهای گذشته بی پاسخ مانده بود.باتشکرازهمه عوامل ودست اندرکاران این مجموعهفرشته

/ 3 نظر / 9 بازدید
ایرج

این سریال چقدرشبیه فیلم خارجی(روح)است.[وحشتناک]

امیرحسین

باورکنیدمن دزدنیستم.[گریه]اینم مستعاربودش