خبری جلوجلو

تله فیلم(آذر)به کارگردانی فرزارموتمن قراراست ازتلویزیون پخش شودوفیلمبرداری اش تمام شده است.بایدازاین فیلم گریه دارهاباشد...گریهداستان درباره خانمی جوان به نام آذر است که فرزندی معلول دارد...

/ 0 نظر / 5 بازدید