سینمای مخصوص رمضان

سریال یوسف پیامبربه کارگردانی فرج الله سلحشوردرماه مبارک رمضان درسینماهای تهران وشایدشهرستانهانمایش داده می شودوهمان سریال چندسال پیش است امابه دلیل محدودیت درزمان فقط به داستان اصلی می پردازد.

/ 1 نظر / 9 بازدید
مردمومن

جالبه.[متفکر]