بخش نجومی

زمین گهواره حیات

اگر از خورشید که در مرکز منظومه ی شمسی قرار دارد،به سمت خارج منظومه حرکت کنیم،پس از عطارد و زهره،زمین سومین سیاره ی منظو مه ی خورشیدی است.سیاره ی بسیار زیبا که به عقیده ی خیلی هازیبا ترین سیاره ی منظومه ی خورشیدی است.

زمین ما در کنار این زیبایی،ویژگی منحصر به فرد دیگری هم دارد:وجود جانداران شامل حیوانات«گیاهان و ما انسان ها بر روی آن.

البته زمین ما در ویزگی های دیگری هم دست کم در منظومه خورشیدی بی نظیر و یکتاست.برای نمونه ماه تنها همدم زمین است که نزدیک به 384400کیلومتر از مرکز زمین فاصله دارد و هر3/27روز یک بار زمین را دور میزند.البته فاصله مدار ماه تا زمین با سرعت کمی به میزان 38میلی متر در هر سال افزایش می یابد.

اما در حال حاضر ماه کامل در آسمان زمین هم اندازه ی خورشید دیده می شود و به همین دلیل ما شاهد گرفت های زیبای خورشید(کسوف)در آسمان هستیم.

شاید فکر کنید ماه هیچ تاثیری بر زمین و زمینیان ندارد و تنها به کار شاعران می آید؛اما بد نیست بدانید که این قمر زیبا یکی از مهم ترین عوامل ادامه ی حیات در زمین است.

برگرفته از کتاب:کاوش در فضا

/ 0 نظر / 6 بازدید