چهار نکته جذاب در رابطه با چشم

1)چشم انسان می تواند 17 هزار نوع رنگ را تشخیص دهد

2)تنها قسمت بدن که خون ندارد قرنیه چشم است

3)حساسیت چشمان آبی به نور از چشمان سیاه بیشتر است

4)شبکیه چشم 135 میلیون سلول حساس دارد که مسئولیت گرفتن تصاویر و تشخیص

رنگ ها را به عهده دارد 

/ 0 نظر / 69 بازدید